Personuppgiftshantering Hisingsmästerskapet Golf Handelsbolag

Vad är personuppgifter?

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Insamling av personuppgifter – Ändamål & samtycke

Ändamål:
Ändamålet med insamling av personuppgifter är för att säkerställa att reglerna för tävlingen vi har efterföljs.

Samtycke:
Vi samlar in ditt samtycke genom att du markerar en ”box” i anmälningsformuläret på vår hemsida.

Överlämnande av personuppgifter:

Säkerhet:
Säkerheten är viktig för oss och för dig. Dina personuppgifter sparas hos vår hostingleverantör med stark säkerhet. Efter avslutad finaltävling raderas alla personuppgifter permanent.

Rättelse, insyn & avsägning av information

Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras.

Har ni några fler frågor och funderingar kring ämnet är ni välkommen att kontakta info@hmgolf.se